Privacy

De Bib is een stadsdienst, om als stad/OCMW een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. De Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR) verplicht ons ook om dit te doen.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • om onze taak als gemeente goed te vervullen
  • om een overeenkomst met jou uit te voeren
  • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden
  • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven

Verhouding

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen er zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers discreet met je gegevens omgaan, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgeven

We geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kan je informatie opvragen bij de organisatie. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig om onze taak uit te voeren, en houden rekening met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds anoniem gemaakt.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

  • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier we deze gebruiken en hierover verder toelichting krijgen;
  • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren;
  • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen, tenzij we een geldige reden hebben om dit niet te doen;
  • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen we dit in de meeste gevallen niet doen.

Zolang één van de bovenstaande punten niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door ons te contacteren (contactgegevens: zie onderaan). Je moet steeds je identiteit aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering

Wij maken geen gebruik van profilering.

Big data

Wij maken geen gebruik van big data.

Tracking

Wij maken geen gebruik van social plug-ins die het surfgedrag van onze bezoekers tracken.

Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak voor onze klanten te analyseren en te verbeteren.

Raadpleeg hier de cookie verklaringen van de websites waarop wij cookies gebruiken:

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via een online formulier, per e-mail naar privacy@sint-niklaas.be of per brief naar:

Stad Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor softwareleveranciers

Softwareleveranciers die samenwerken met de stad of het OCMW moeten zich ook houden aan onze afspraken rond privacy. In elk bestek vind je een vaste clausule over open data en privacy. Als leverancier van applicaties of databronnen die persoonsgegevens bevatten, moet je een verwerkingscontract ondertekenen en toepassen. Je vindt dit contract onderaan deze pagina. 

Privacyverklaring Bibliotheeksysteem

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking en de bescherming van jouw persoonsgegevens in het kader van het Bibliotheeksysteem. Daaronder begrijpen we het lidmaatschap van de bibliotheek, wat betreft de verwerking van je gegevens binnen het Bibliotheeksysteem.

Bekijk en download hier de pdf.