Overzichtsticket via mail

Wist je dat je aan de ZUB (zelfuitleenbalie) je overzichtsticket met materialen ook naar je opgegeven e-mailadres kan sturen? 

Handig, want door één klik op de knop 'Mail ticket' denk je niet alleen aan het milieu door minder papier te gebruiken, je kan het overzicht ook niet meer verliezen!

Knipsel5.jpg