Taalpunt

Het Taalpunt is bedoeld voor mensen voor wie lezen niet vanzelfsprekend is en die om één of andere reden moeilijkheden ondervinden met lezen en de Nederlandse taal in het algemeen. Die problemen kunnen zijn: slechtziendheid, blindheid, dyslexie, de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, "te moeilijk" geschreven boeken niet goed kunnen verwerken,… In het Taalpunt bieden we materialen aan die hen hierin kunnen helpen. Ook leerkrachten die met dit gegeven werken, willen we van het nodige materiaal voorzien.

Materialen die we aanbieden

Taalcursussen Nederlands, woordenboeken, eenvoudige boeken uit de Wablieft-reeks, de Wablieft krant, eenvoudige informatieve boeken en brochures over inburgering, zelfstudie, lesmateriaal voor leerkrachten NT2, ..

Grootletterboeken, luisterboeken en daisy-roms

Voor wie moelijkheden heeft met lezen of wie liever luisterend leest, heeft de Bib een collectie luisterboekenDaisy-roms en Grootletterboeken.

Leesplein

Naar analogie van het taalpunt bij de volwassenen, heeft de jeugd het Leesplein, bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar.    

Nuttige tips

Op deze website vind je nuttige tips voor kinderen en volwassenen met leesproblemen.

Rondleiding

Leerkrachten kunnen met hun NT1- of NT2-klas een rondleiding in de Bib aanvragen.