Missie en Visie

Missie

De Bib is de uitgelezen plek in Sint-Niklaas om cultuur en literatuur volop te beleven, samen of alleen. De collectie is ons kloppend hart en we plaatsen leesplezier helemaal voorop. We willen ieders nieuwsgierigheid prikkelen, inspiratie bieden en mensen en ideeën verbinden. Je kan hier lezen, leren, jezelf informeren en kennis uitwisselen of gewoon op verhaal komen. We willen laagdrempelig en toegankelijk zijn voor iedereen, midden in de samenleving staan en bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van iedereen. Onze Bib verrijkt je leven en maakt je wereld groter.

Visie

De bibliotheek situeert haar werking in 6 hedendaagse evoluties:

 1. Toenemende technologische ontwikkelingen: de digitalisering van de samenleving zet zich verder en zorgt voor voorlopers, achtervolgers en achterblijvers.
 2. Toenemende diversiteit van achtergronden: de interesses en noden van de inwoners van Sint-Niklaas worden bepaald door hun culturele achtergrond, door hun leeftijd, door hun opleiding, door hun taalbeleving, door hun gezondheid, door ieders beperkingen en ontwikkelingen. De diversiteit van die aspecten en het bewustzijn daarvan neemt toe, alsook de vraag om er rekening mee te houden.
 3. Toenemende complexiteit en de nood aan helderheid: er is zoveel informatie. Zowel desinformatie als gecontroleerde kwaliteitsvolle informatie. Het is vaak nog moeilijk om het onderscheid te maken. Er is een toevloed aan informatie. Mensen hebben de behoefte aan betrouwbare informatiebronnen.
 4. De behoefte aan verbinding en ontmoeting groeit: ondanks de toenemende polarisering en individualisering van de samenleving heeft elk mens de behoefte om in verbinding te gaan met andere mensen en kennis en ervaring te delen.
 5. Er is een toenemende drukte en nood aan rust en stilte. Mensen hebben door de versnelling van de samenleving een behoefte om te kunnen vertragen.
 6. Er is een toenemende aandacht voor duurzame ontwikkeling: zowel op het sociale vlak als op het economische en ecologische vlak.

7 waarden

De Bib stelt 7 waarden voorop als kompas om te navigeren doorheen hedendaagse evoluties. Dit zijn de gedeelde waarden van onze Bib die ons leiden bij alles wat we doen. Dit is de motor van onze organisatie, hier staan we voor:

1. Iedereen mee

De Bib is een plek waar iedereen welkom is en waar het gezellig vertoeven, (voor)lezen, ontspannen, leren en werken is. Waar iedereen – ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, geloofsovertuiging, beroep, enzovoort – terecht kan met vragen over kennis, informatie, cultuur en vrijetijdsbesteding. De toenemende digitalisering van de samenleving zorgt voor voorlopers, volgers en achterblijvers, maar de Bib laat niemand achter.

2. Literatuur en cultuur uitademen

We willen de drempel laag houden, maar tegelijkertijd willen we cultuur- en literatuurliefhebbers blijven aanspreken.

Via activiteiten bieden we ruimte voor informele ontmoetingen, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. De Bib promoot het lezen waarbij de klemtoon ligt op het leesplezier. We komen tegemoet aan culturele, literaire en recreatieve noden van mensen en fungeren bovendien als inspiratieplek.

3. Levenslang leren ondersteunen

De Bib is ook een leeromgeving, waar we via onze collectie en onze activiteiten een laagdrempelige toegang tot kennis willen bieden.

De Bib biedt een werkplaats om die kennis op te doen, te delen, om elkaar te inspireren en – als je wil – samen met anderen een volgende stap te zetten en samen kennis te ‘maken’. We leren niet alleen van elkaar, maar ook mét elkaar.

4. Ontmoetings- en rustplek

We streven ernaar om van de Bib een uitnodigende en gastvrije ontmoetingsplaats te maken die mensen en ideeën verbindt: de Bib als knooppunt van het sociaal cultureel leven.

Mensen hebben door de versnelling van de samenleving ook behoefte om af en toe te vertragen. We willen daarom ook een rustpunt zijn, een plek waar je kan ontspannen of jezelf verliezen in onze collectie, waar je geïnspireerd wordt of gewoon kan zijn, zonder meer.

5. Gastvrij met wederzijds respect

Iedereen is welkom in de Bib. Je wordt gezien en welkom geheten en we laten iedereen in zijn waarde. We behandelen je met respect en helpen je verder als je wil. We vragen datzelfde respect van iedereen die de Bib betreedt.

6. Duurzaam

We hebben oog voor duurzame ontwikkeling, zowel op sociaal als op economisch en ecologisch vlak. De Bib ondersteunt de zoektocht naar een meer duurzame samenleving en ontwikkelt een duurzame relatie met haar leden.

7. Pluralistisch als het moet, neutraal als het kan

Het is vaak moeilijk om in de enorme hoeveelheid aan informatie onderscheid te maken tussen desinformatie en gecontroleerde kwaliteitsvolle informatie. Wie duiding nodig heeft kan in de Bib terecht voor informatie over de verschillende standpunten om zijn/haar informatiegeletterdheid te verhogen.

10 speerpunten

De Bib ziet 10 speerpunten die deze waarden concreet maken:

 1. De collectie is het kloppend hart van de Bib en weerspiegelt het verleden, het heden en de toekomst. We zorgen voor een breed, divers en actueel aanbod, maar ook voor verdieping met eigen accenten. We bewegen mee met ontwikkelingen in de maatschappij, net als onze collecties.
 2. We zetten actief in op het bereiken van zoveel mogelijk mensen.
 3. Leesbevordering staat voorop in onze werking. We vergroten de leesvaardigheid en het leesplezier van zij die de eerste stappen in de Nederlandse taal zetten, maar ook van doorgewinterde literatuurliefhebbers om verder te excelleren.
 4. De Bib versterkt de digitale geletterdheid bij voorlopers, (achter)volgers en achterblijvers.
 5. Het uitgebreide activiteitenaanbod stimuleert cultuurparticipatie, levenslang leren en ontmoeting. We ontwikkelen elk jaar een uniek programma dat de vinger aan de pols houdt van maatschappelijke evoluties.
 6. De Bib wil zowel een plek van rust en stilte zijn, als een plek van ontmoeting en creativiteit, een evenwichtsoefening die we elke dag aangaan.
 7. Onze medewerkers zijn het gezicht van de Bib en zetten allen hoog in op een uitstekende dienstverlening. Ze bieden hulp waar het kan en verwijzen door indien nodig. Door ruimte te geven voor vorming kunnen zij hun deskundigheid verder ontwikkelen.
 8. Door allerhande samenwerkingen en verankering in de werking van de stad, vergroot de Bib haar impact én die van haar partners.
 9. De Bib onderschrijft het label kind- en jeugdvriendelijke stad en besteedt in haar werking extra aandacht aan kinderen en jonge gezinnen.
 10. De Bib ondersteunt de stad in haar ambities rond duurzame ontwikkeling en neemt een sensibiliserende en voorbeeldrol op rond klimaatthema’s.