Als de straatstenen konden praten dan was zelfs de grootste bibliotheek niet groot genoeg om alle verhalen te bevatten.

Lees hier de 46 ingediende kortverhalen over Sint-Niklaas, telkens in 500 tot maximaal 3.000 woorden.

banner_Klinkers.jpg
 1. Dirk Bracke - Olivia
 2. Bea Van Garsse - Petite Histoire
 3. Zara Couton - Rode muts
 4. Johan De Vos - Rood in mijn straat
 5. Luc Peleman - Vrouw Weyn
 6. Cristel Willems - Daan en de zwerver
 7. Paul De Meester - De hele wereld in de Dalstraat
 8. Melissa Bocklandt - De plezantste straat
 9. Els Duchesne - Te jong om te sterven
 10. Wouter Vloebergh - Geniepige moord in de ballonstad
 11. Yvan de Maesschalck - Wazig
 12. Miranda Keuter - De tuin van Vlaanderen
 13. Anton van Wilderode - Sint-Niklaas 1975
 14. Marc Aerts - Hoor de wind waait door de bomen in Sint-Niklaas
 15. Hilde Vermorgen - De Tandarts
 16. Leon De Baere - De verdwenen Warande
 17. Ann Dewulf - Sint-Niklaas
 18. Nelly Maes - De drie poorten
 19. Severien Algoet - Dag Sinterklaas
 20. Chris Van den Bosch -  de Sparrenhofstraat
 21. Louis Mussche - Koetsreis door het Soete Land in 1792
 22. Karel Heirbaut - Naar de scheepswerf fietsen is gezond
 23. Chris van den Abbeele - Talent, verlies en vinden
 24. Bo Venken - School en spoor perikelen
 25. Piet Van Bouchaute - Boerenkrijg
 26. Agnes Smet - SVK-Aerschotstraat in de tijd
 27. Herman Cole - 37 - 284 - 337 - 357 - 1947
 28. Marie de Maesschalck - De plezante Presentatie
 29. Ria Van der Mueren - Het spoor naar...
 30. Marc Neetesonne - De bisschoppelijke normaalschool
 31. Yolande De Bock - Sint-Niklaas, Kalkstraat nr 2 en nr 4
 32. Johan De Gendt - 14 44 64
 33. Denise De Cock - De jazzkring
 34. Raf Goossens - VISMAN
 35. Eric Windey - Mijn straat
 36. Staf Van Daele - Dood spoor
 37. Caroline Marie Louise - Waas beklag of lofzang
 38. Katrien Betjes - De Heimolenstraat
 39. Floris Mertens - Sint-Niklaas
 40. Koen Van de Merckt - Jeuk
 41. Thérèse Smet - Sint-Niklaas
 42. Trees Heirbaut - Het werk van de akker
 43. Gertrude Heyndrickx - Wat vooraf ging
 44. Frank Pollet - PRETTIG WEEKEND!
 45. Piet Borms - Kattenkwaad
 46. Michael Peeters - Chocolaatjes