Krijg je graag een seintje wanneer je jouw bibmaterialen terug moet brengen? Schrijf je dan hier in en de Bib stuurt je gratis drie dagen vooraf een overzicht van de materialen die je ontleende en de datum waarop we ze terug verwachten.

Let op: Deze herinneringsmail is een extra vorm van dienstverlening die de lener geenszins ontlast van zijn verantwoordelijkheid de materialen op tijd weer in te leveren. Ook wanneer de e-mail om welke reden dan ook niet goed wordt ontvangen, dient hij of zij zich aan de vervaldatum te houden.

Je lenersnummer vind je boven de streepjescode op het witte kaartje (begint met cijfer 8). Als je je identiteitskaart gebruikt, is je lenersnummer het rijksregisternummer.