Heb je een vraag? Wij proberen je zo goed mogelijk te helpen. Hieronder hebben we alle vragen en antwoorden gebundeld. Is er toch nog iets niet duidelijk? Mail ons op bibliotheek@sint-niklaas.be of bel naar 03 778 34 00.

 

faq.jpg

Mag ik gewoon naar binnen?

Nee

Hoofdbib: lever eerst je boeken in aan de inleverbus buiten aan de Bib. Als je de Bib binnengaat, heet een medewerker je welkom en geeft je de nodige uitleg. Ontsmet eerst je handen en neem een blauw mandje. Hiermee controleren we het aantal bezoekers in de Bib. Zijn er geen blauwe mandjes meer? Dan is het maximum aantal bezoekers in de Bib bereikt en wacht je even vooraleer je binnengaat. Respecteer ten alle tijden de social distance van 1,5 meter t.o.v. andere bezoekers en bibpersoneel.

Bibfilialen: Zie je aan de ingang geen wachtenden, dan kan je het filiaal binnengaan. Je levert je materialen in en ontsmet daarna je handen. Staan er naast de staander waar je je handen ontsmet blauwe mandjes klaar? Neem er dan één en ga het bibgebouw verder binnen. Zie je geen mandjes? Wacht dan even tot er opnieuw beschikbaar zijn.

Hoeveel mensen mogen binnen?

We laten een beperkt aantal bezoekers tegelijk toe. Elke bezoeker krijgt één mandje om de gekozen materialen in te verzamelen. Kom je in het gezelschap van maximaal 2 kinderen (jonger dan 12) naar de Bib, dan neem je één mandje voor jullie samen. Is er geen mandje, dan blijf je buiten wachten tot er één beschikbaar is.

In de bibfilialen staan de blauwe mandjes binnen in het gebouw naast de staander waar je als bibbezoeker je handen ontsmet. Zie je daar geen mandjes staan, dan is de maximumcapaciteit van het filiaal bereikt, wacht dan even tot er terug een mandje beschikbaar is.  

Moet ik alleen komen? Mogen mijn kinderen mee?

Kom bij voorkeur alleen naar de bib. Als ouder of begeleider mag je maximaal 2 kinderen jonger dan 12 meenemen. Je blijft tijdens het bezoek steeds samen.

Hoe lang mag ik blijven?

Beperk je bezoek tot maximaal 30 minuten.

Wat kan ik doen in de bib?

Je kan enkel materialen inleveren en uitlenen. Raak alleen materialen aan die je mee wil nemen! Volg steeds de aangeduide looprichting.

Kan ik in de Bib opzoeken in de catalogus?

Maak vooraf je keuze. Kijk thuis via de via de catalogus of je gewenst materiaal aanwezig is. Het aantal publiekscatalogi in de Bib is beperkt. Maak in de Bib gebruik van gratis wifi om via je smartphone de catalogus te raadplegen.

Ik heb nog materialen in mijn bezit, wat nu?

In de hoofdbib lever je je materialen in via de inleverbus, links naast de ingang. Deze inleverbus is 24/24 beschikbaar. Je kan zowel materialen uit de hoofdbib als uit de filialen inleveren via de inleverbus aan het Heymanplein.

In de bibfilialen kan je materialen enkel tijdens de openingsuren terugbrengen. Deze materialen worden niet meteen van je kaart gehaald, maar worden eerst 3 dagen in quarantaine geplaatst. Bij het innemen houden we rekening met de werkelijke datum van inleveren waardoor je geen onterechte boete wordt aangerekend.

Terugbrengen verloopt op de volgende manier:

  • In Clementwijk en Nieuwkerken: in de groene bakken in de inkomhal
  • In Belsele: in de witte kast in de inkomhal.
  • In Sinaai: in het rek tegen de muur wanneer je het bibgebouw langs de nieuwe tijdelijke ingang betreedt.

Wanneer moet ik mijn materialen inleveren?

Controleer de inleverdatum via Mijn Bibliotheek, waar je ook je materialen kan verlengen. Respecteer de inleverdatum om boete te vermijden.

We willen met aandrang vragen om materialen pas in te leveren op de inleverdatum die in Mijn Bibliotheek vermeld wordt. Wanneer te veel leners hun uitgeleende materialen al de eerste weken van heropening terugbrengen, kan de Bib de grote stroom aan bezoekers niet aan. Het aantal bezoekers in de bibgebouwen wordt om veiligheidsredenen beperkt.

Wanneer heb ik boete?

Vanaf de heropening van de Bib op 26 mei is de reguliere boeteregeling terug van toepassing. Is je inleverdatum voorbij, lever je materiaal dan zo snel mogelijk in of verleng via Mijn Bibliotheek indien je dat nog niet eerder deed.

Moet ik betalen om dvd’s en games uit te lenen?

Ja. Behalve de documentaires die gratis uit te lenen zijn, betaal je voor een dvd of een game uit de afdeling Beeld en Geluid 1 euro voor 6 weken. De dvd’s en games uit de jeugdafdeling blijven wel gratis.

Kan ik zelf uitlenen bij mijn bezoek aan de Bib?

Ja. Je leent je materialen uit aan de zelfuitleenbalies met je identiteits- of bibkaart. Er zijn 3 zelfuitleenbalies beschikbaar. De uitleentermijn van alle materialen is tijdelijk aangepast naar 6 weken, ook als je materialen wil verlengen. ENKEL sprinters worden voor 1 week uitgeleend.

In de filialen ontleen je aan de balie zoals gewoonlijk. Volg steeds de aanduidingen om naar de balie te gaan en respecteer de veilige afstand van 1,5 meter tot andere bezoekers.

Ik heb nog een boete, wat nu?

Een betaalautomaat is beschikbaar in de hoofdbib. Betaal zo veel mogelijk contactloos.

In de filialen zijn cash betalingen tijdelijk niet mogelijk. In geval van een openstaand bedrag geeft de bibmedewerker je een infostrookje mee met uitleg hoe je dit bedrag via overschrijving kan betalen.

Kan ik met vragen of problemen terecht aan de infobalie?

Ja, maar respecteer steeds de veilige afstand van 1,5 meter met andere bezoekers en met de bibmedewerkers.

Kan ik kranten en tijdschriften lezen?

Nee. De leestafel is niet beschikbaar. Om hygiënische en veiligheidsredenen zijn kranten niet beschikbaar. De meeste tijdschriften kan je uitlenen en rustig thuis lezen.

Zijn de internetcomputers beschikbaar

Nee. Om hygiënische en veiligheidsredenen zijn de internetcomputers niet beschikbaar.  Ook scannen, printen en kopiëren is voorlopig niet mogelijk.

Kan ik naar het toilet?

Nee. De toiletten zijn gesloten.

Kan ik even gaan zitten in de Bib?

Nee. Alle zetels en stoelen zijn weggehaald. Je kan enkel materialen kiezen en uitlenen.

Kan ik studeren in de Bib?

Nee, we kunnen geen studieruimte ter beschikking stellen.

Moet ik een mondmasker dragen?

Nee, maar het dragen van een mondmasker wordt tijdens je bibbezoek wel sterk aanbevolen.

Kan ik nog reserveren?

Ja, je kan uitgeleende materialen online reserveren via de catalogus en Mijn Bibliotheek. Elk exemplaar dat je reserveert, kost 2 euro. Je krijgt een bericht van ons zodra je reservering beschikbaar is. Volg bij het afhalen van je reservering de juiste procedure: wacht buiten, neem bij het binnengaan een mandje, volg de aanduidingen, haal je reservering af aan de infobalie. Wens je nog andere materialen te ontlenen, maak dan eerst je keuze en haal vervolgens je reservering op aan de balie.

Kan ik mij inschrijven als nieuw lid?

Ja, je kan daarvoor met je identiteitskaart terecht aan de infobalie. Volg bij je bezoek altijd dezelfde procedure: wacht buiten, neem bij het binnengaan een mandje, volg de aanduidingen, meld je aan bij de infobalie en hou afstand.

Kan ik op een veilige manier de Bib bezoeken?

Ja, we hebben alle afdelingen ruimer opgesteld. Handgels zijn aanwezig, bezoekers worden beperkt in aantal. Zorg tijdens je bezoek zelf steeds voor voldoende afstand, ontsmet regelmatig je handen en volg zeker de aangebrachte aanduidingen zodat je nergens iemand kan kruisen.

Gebruik de lift alleen als het echt nodig is. Steeds 1 persoon tegelijk! Kruisen op de trap doe je met de rug naar elkaar.

Kan ik de bibfilialen veilig bezoeken?

Ja. Handgel is overal aanwezig en gebruik je verplicht na het inleveren van je materialen op de daartoe voorziene plaatsen (hetzij bakken, hetzij een rek dat daarvoor werd aangeduid). Na het ontsmetten van je handen neem je een blauw mandje. Hiermee controleren we het aantal bezoekers in het bibfiliaal. Staan er geen blauwe mandjes meer naast de staander met handgel? Dan is het maximum aantal bezoekers in het filiaal bereikt en wacht je even vooraleer je binnengaat.

Er werden in alle filialen duidelijke aanduidingen aangebracht zodat de social distance optimaal gegarandeerd kan worden. Moet je in de kleinere filialen toch iemand kruisen, doe dit dan steeds met de rug naar elkaar. In Sinaai en Clementwijk wordt er tijdelijk met een aparte in- en uitgang gewerkt om ervoor te zorgen dat bezoekers elkaar minimaal kruisen tijdens het bibliotheekbezoek.

Kan ik mijn lerarenkaart komen halen in de Bib?

Ja, deze ligt beschikbaar aan de jeugdbalie. Je komt net als de andere leners de Bib binnen met een mandje en volgt de aanduidingen naar de jeugdafdeling. Aan de jeugdbalie zit een bibmedewerker die je verder helpt. Om hygiënische redenen vragen we om zelf een pen mee te brengen of om toestemming te geven aan de bibmedewerker om in jouw opdracht te handtekenen.

Kan ik gebruik maken van de Wonderbar?

Nee, de Bib is echt enkel toegankelijk om materialen uit te lenen. De Wonderbar en de waterbar zijn gesloten.

Kan ik nog pakketjes laten samenstellen bij de afhaalbib?

Nee, de Bib is vanaf dinsdag 26 mei terug open. Je kan weer zelf je materialen uitkiezen.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

We volgen steeds de laatste veiligheidsmaatregelen.Deze kunnen na evaluatie aangepast worden. Volg het laatste nieuws via Facebook of de nieuwsbrief.

Wat met workshops en activiteiten?

Wij proberen zoveel mogelijk geplande activiteiten naar een latere datum te verschuiven. Momenteel kunnen wij je daar nog niet verder over informeren. Deze annulering geldt voor alle activiteiten, ongeacht wie de organisator is: de bibliotheek zelf en/of een van haar partners.

Wat met betalende activiteiten?

De activiteiten van de Bib zijn gewoonlijk gratis. Voor betalende activiteiten via partnerorganisaties kan je de betrokken organisatie contacteren.

Wat met zaalverhuur?

Gemaakte boekingen zijn geannuleerd en de betrokken partijen worden door ons gecontacteerd. Nieuwe aanvragen zijn momenteel niet mogelijk.

Mijn vraag wordt hierboven niet beantwoord, wat nu?

Voor vragen waar je hierboven nog geen antwoord voor vond, kan je ons bereiken via bibliotheek@sint-niklaas.be.