Boek
Nederlands

De val van vrije dagen : gedichten

Stefan Hertmans (auteur)
+1
De val van vrije dagen : gedichten
×
De val van vrije dagen : gedichten De val van vrije dagen : gedichten

De val van vrije dagen : gedichten

Na de publicatie van zijn verzamelde gedichten in 2005 verrast Stefan Hertmans met een nieuwe bundel, waarin de beste elementen uit zijn werk triomferen: een open oog voor de wereld, een gepassioneerde mengeling van kosmopolitisme en intimiteit, een bondige stijl in combinatie met een grote beeldende kracht. En sterker dan ooit is er een veerkrachtige melancholie, die al deze gedichten doortrekt:
Titel
De val van vrije dagen : gedichten
Auteur
Stefan Hertmans
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2010
76 p.
ISBN
9789023463191 (paperback)

Andere formaten:

Besprekingen

Fascinerende bundel van Stefan Hertmans

Fascinerende bundel van Stefan Hertmans

Na de publicatie van zijn verzamelde gedichten in 2005 verrast Stefan Hertmans met een nieuwe bundel: De val van vrije dagen. Meer dan ooit zijn zijn gedichten doordrongen van een vitale melancholie.

Wij hebben geen betekenis: we zijn betekenis, want we bestaan dankzij de levensweg die we afleggen en de verhalen die we vertellen. In zijn nieuwe bundel De val van vrije dagen geeft Stefan Hertmans gestalte aan 'de tussentijd waarin je niet meer/ wordt verwacht, een gat waar/ ooit je leven zat.' En hij doet dat niet toevallig in gedichten met een verhalend karakter, verder gedreven door wisselende ritmes.

Volgens de Franse filosoof Jean-Luc Nancy moeten we leren omgaan met het besef dat ons bestaan contingent is: we worden blootgesteld aan de wereld en de anderen. We zijn voortdurend betrokken op de ander en het andere. Van die onvermijdelijke 'openheid' leggen kunst en literatuur volgens Nancy getuigenis af. Er worden nieuwe w…Lees verder

Een vliegtuig naar de hel

In zijn nieuwe bundel De val van vrije dagen bindt Stefan Hertmans de strijd aan met het grote niets.

Een besef van nietigheid is de grondkleur van De val van vrije dagen, Stefan Hertmans' jongste bundel. Al vanaf het eerste gedicht is er een confrontatie tussen het verhevene en het triviale, tussen het gemeenschappelijke en het individuele, tussen het universele en het persoonlijke. Hertmans wordt betrokken in een gevecht met de tijdelijkheid. In het slotgedicht staat dit te lezen: 'Het leven is een pauze,/ die doorgaat voor de/ hoofdmoot van het stuk.' Deze definitie lijkt erop te wijzen dat de dichter geen al te hoge pet op heeft van dat leven. Formuleringen waarin het heden als 'de toekomstige verleden tijd' wordt gedefinieerd, wijzen mede in die richting. Het deprimeert de dichter. In een motto laat hij Majakovski tot de eeuwen verzuchten: 'Waar nu naar toe?'

Niettemin wapent hij zich tegen de terreur van de tijdelijkheid. Onder meer met gedichten die veel cultuurhistorische en mythologische referenties bevatten. Daardoor hebben ze een hoge drempel, maar het draagt ook b…Lees verder

Een radar van zijn tijd

Stefan Hertmans werkte vijf jaar aan 'De val van vrije dagen'. Poëzie is voor hem de meest zuivere literaire vorm. Dichters zijn tegelijk ook verslaggevers van hun tijd.

'Poëzie is het meest spannende om te lezen van alle genres'

Uw gedichten gaan onder meer over plaatsen als Lissabon en Sopron. Hoe inspireerden die u?

'Ik ging niet echt op zoek naar inspirerende plaatsen, ze dienden zich aan. Als ik reis, merk ik soms hoe bepaalde locaties me aanspreken. Dan komen de woorden vanzelf. Ik schreef de gedichten ter plekke, op wat schaafwerk achteraf na. Poortje in Sopron gaat over een synagoge, maar er zijn geen joden meer. Het poortje blijft dus gesloten.'

Daarmee haakt u in op de geschiedenis. Is actualiteit belangrijk in poëzie?

'Een dichter is een radar van zijn tijd en vangt signalen op. In De val van vrije dagen staan gedichten over angst, over grote steden enzovoort. Een goede bundel is een soort samenvatting van alles wat in de omgeving gebeurt.'

Ook melancholie is aanwezig. Wat betekent dat voor u?

'Melancholie is een moeilijke kwestie, maar tegelijk ook een vanzelfsprekende. Je kunt heel extravert gedichte…Lees verder

Het leven is een pauze

Vijf jaar geleden verschenen bij zijn toen nieuwe uitgeverij De Bezige Bij de verzamelde gedichten van Stefan Hertmans in één indrukwekkende band. Onder de titel Muziek voor de overtocht was vijfentwintig jaar poëtische productie verzameld. Inmiddels publiceerde Hertmans nog essays en een roman, Het verborgen weefsel , maar het was tot nu wachten voor nieuw poëtisch werk. De val van vrije dagen heet de nieuwe bundel.

Zoals we van Hertmans konden verwachten, is het opnieuw een hele rijke bundel geworden, met referenties aan geschiedenis, mythologie, kunstgeschiedenis, filosofie, populaire cultuur en reizen. De auteur toont zich nadrukkelijk een homme cultivé , maar doet dat gelukkig niet uit effectbejag. Hij maakt gewoon gebruik van wat hij kent en weet om de werkelijkheid betekenis te geven. En kunst is een deel van die werkelijkheid. Zo zijn Bachs Goldbergvariaties, vederlichte en glashelder gestructureerd…Lees verder

Droom en ontnuchterende realiteit



Het lijkt er sterk op dat in de nieuwe bundel van Stefan Hertmans, De val van vrije dagen, de dood en de reflectie daarover veel prominenter aanwezig zijn dan in voorgaand werk. Nochtans loopt de aanwezigheid van de dood als een rode draad door het oeuvre van Hertmans en in een van de vele verzen met een hoog citeerbaarheidsgehalte die in deze bundel opduiken, lijkt de dichter ons daar ook op te willen wijzen: 'ruisend in zijn verschijnen / is wat het nieuwste oogt / steevast oeroud.' Symptomatisch voor de uitwerking van de thematiek van de sterfelijkheid was bijvoorbeeld de bundel Muziek voor de overtocht (1994), waarin Hertmans een contemporaine betekenis gaf aan de oeuvres van Hindemith, Valéry, Cézanne, Nijinski en Stevens door hen te lezen en te schrijven. Hij gebruikte hun werk als een zelfgekozen ijkpunt om een positiebepaling voor de eigen praktijk af te bakenen. Poëzie groeide in deze bundel uit tot muziek die zon…Lees verder

Gewichtloos in zichzelf

Stefan Hertmans schrijft essays en proza, maar het liefst wil hij herinnerd worden om zijn gedichten. Met 'De val van vrije dagen' levert hij een omvangrijke bundel af, waarin hij opvallend helder uit de hoek komt, en zijn melancholie zachtjes de vrije loop laat.

Aan Stefan Hertmans, een van de grootste namen in de hedendaagse poëzie, kleven heel wat vooroordelen. Zo zou hij te veel highbrow verwijzingen in zijn gedichten willen duwen, waardoor hij soms wat zwaar op de hand wordt.

Niets van dit alles in 'De val van vrije dagen', een ogenschijnlijke aaneenschakeling van vakantieherinneringen met daar doorheen een rode draad van afscheid nemen. Want aangekondigd is ons doodgaan / in andermans kleren, / de tussentijd waarin je niet meer / wordt verwacht, een gat / waar ooit je leven zat.

Hertmans zelf noemt poëzie graag een genre dat buiten de tijd staat. Poëzie gaat over een trage tijdstroom die onder onze ervaringen ligt. Het moderne leven gaat steeds sneller, maar onze ziel is traag. We zijn traag in het verwerken van verdriet, en het aanvaarden dat je ouder wordt.

Die melancholie zit verweven in de hele bundel, waarin het vervliegen van de tijd aan bod komt, zonder dat het te droevig of te zwaar op de hand wordt. De dicht…Lees verder

De slotregels van zijn bundel geven Hertmans' kernthema weer: "Kijk hoe we worden opgewacht / langs de hemelsblauwe laan." Het is de vergankelijkheid die onze levens begrenst en overstijgt. En wie bepaalt ons nu eigenlijk? `Een god is steevast oorlog / een toornige wreker zonder reden / engelen zijn lang voorbij `. De enige `verlossing` is het `nu` beleven in al z´n gewone aspecten en vooral blìjven dromen. Onze medemensen zijn tevens medeslachtoffers en dat creëert verbondenheid. Heel mooi toont de dichter de complexiteit van die band in het gedicht over zijn demente moeder en in dat over de cynische, maar oprechte filosofe uit de Oudheid, Hipparchia. De poëzie van Stefan Hertmans is bondig, ritmisch, met hier en daar rijmen op onverwachte plaatsen, wat verrassend werkt. De dichter is een literaire en wetenschappelijke alleseter, vaak bekroond en met internationale bijdragen in tijdschriften en op universiteiten. Poëzie is hét middel om `de trage flow van de ziel`, waarin allerlei s…Lees verder

Over Stefan Hertmans

Stefan Hertmans (Gent, 31 maart 1951) is een Belgisch schrijver, dichter en essayist.

Hij is auteur van een literair en essayistisch oeuvre (poëzie, roman, essay, theatertekst, kortverhaal) dat hem in binnen- en buitenland bekend maakt. Zijn gedichten en verhalen verschenen in het Frans, Spaans, Italiaans, Roemeens, Kroatisch, Duits, Bulgaars. Hertmans doceerde aan het Stedelijk Secundair Kunstinstituut Gent en de Koninklijke Academie voor Schone kunsten (KASK, Hogeschool Gent) en leidde er het Studium Generale tot oktober 2010. Hij gaf lezingen aan de Sorbonne, de universiteiten van Wenen, Berlijn en Mexico City, Library of Congress (Washington), University College London. Zijn werk verscheen onder meer in The literary Review (Madison) The Review of contemporary fiction (Illinois) en Grand Street (New York). Hertmans werkte mee aan tijdschriften zoals Raster, De Revisor, Het Moment, NWT, Yang, Dietsche Warand…Lees verder op Wikipedia