Boek Nederlands

Overleven in revolutietijd : een ooggetuige over het Franse bewind 1792-1815

Overleven in revolutietijd : een ooggetuige over het Franse bewind 1792-1815

Aan de hand van het dagboek van een inwoner van Leuven wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven in Leuven en omgeving tijdens de Franse bezetting (1792-1815).
Titel
Overleven in revolutietijd : een ooggetuige over het Franse bewind 1792-1815
Auteur
Edward De Maesschalck
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2003
216 p. : ill.
ISBN
90-5826-237-5

Besprekingen

In juli 1789 bij het uitbreken van de Franse Revolutie werd de Bastille bestormd door een opgehitste menigte. Enkele jaren later veroverden Franse soldaten de Oostenrijkse Nederlanden en het Land van Luik. Vanuit deze positie staken de Fransen de Rijn over en kreeg generaal Bonaparte, later consul en keizer, bijna het gehele Europese continent in zijn greep. Als in 1815 Napoleon van het toneel verdwijnt, blijkt het aanschijn van Europa totaal veranderd: de industriële omwenteling is ingezet, de scheiding Kerk en Staat is onomkeerbaar en de kreet van vrijheid en gelijkheid zijn niet meer weg te denken. De impact van de Franse Revolutie en van Napoleon is zo groot dat de historici 1789 hebben gekozen als beginpunt van de 'Hedendaagse Tijd'.

De auteur vertrekt met zijn boeiende en knap gereconstrueerde ooggetuigenverslag van de stelling dat geschiedenis veel meer is dan een opsomming van namen en data, van wetten en feiten. Veeleer vertrekt dit boek vanuit de vraagstelling: hoe le…Lees verder
Beredeneerde kroniek van Leuven gedurende de Franse bezetting (1792-1815) aan de hand van citaten uit het dagboek van Jan Baptist Hous, pruikenmaker, later postbode. Het boek levert een beeld van het dagelijks leven, met aandacht voor de miskenning door de Fransen van de eigen aard van de Vlaamse bevolking, voor het sluiten van kerken en kloosters, de armoede door extra belastingen, ondergronds verzet, collaboratie; de problemen met de toestroom van gewonde soldaten, de inkwartiering van soldaten, de neergang van de economie door de dienstplicht, de armenzorg, festiviteiten, rechtspraak, boerenopstand, de weerstand tegen de revolutionaire kalender etc. en de uiteindelijke bevrijding na Waterloo. Al beperkt het boek zich op deze wijze tot Leuven, het beeld dat wordt opgeroepen is representatief voor de toestand in heel Vlaanderen. Een voor een leek moeizaam leesbare bron wordt op deze wijze geopend voor de modale lezer. Er zijn enkele zwartwitillustraties en een beknopte literatuurlijs…Lees verder