De Beheerscommissie Stedelijke Openbare bibliotheek brengt adviezen uit over het bibliotheekaangelegenheden aan het gemeentebestuur.