De Beheerscommissie Stedelijke Openbare bibliotheek brengt adviezen uit over bibliotheekaangelegenheden aan het gemeentebestuur.